MC Khánh Vy hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"
MC Khánh Vy hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"