Á hậu Thụy Vân ký tên hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"
Á hậu Thụy Vân ký tên hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"