Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"