MS 39 - Tác giả Phạm Đức Minh
Cá kho - đặc sản nổi tiếng của Huyện Lý Nhân, Hà Nam