MS 35 - Tác giả Hạnh Ngân
Thực phẩm nấu chín tại COOP MART được bảo quản cẩn thận trong tủ kính, đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng