Giới thiệu

Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm” là hoạt động khởi đầu cho Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm”, được tổ chức trên quy mô toàn quốc, thông qua nhiều hoạt động truyền thông hiện đại.

Đây là chiến dịch nhằm thu thập 1 triệu chữ ký ủng hộ vệ sinh an toàn thực phẩm qua hình thức ký tay và ký điện tử tại Website của Chương trình.

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030; Nhằm thực hiện Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Tạp chí Công Thương được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”. Chiến dịch là hoạt động khởi đầu cho Chương trình truyền thông “Hành động vì an toàn thực phẩm” được tổ chức trên quy mô toàn quốc, thông qua nhiều hoạt động truyền thông hiện đại.

Hoạt động truyền thông, quảng bá cho Chiến dịch được thực hiện liên tục từ tháng 12/2017 và kéo dài tới hết năm 2018 trên phạm vi rộng, sử dụng các hình thức truyền thông hiện đại với sự tham gia của đông đảo các cơ quan truyền thông báo chí lớn nhất cả nước…

Lễ khai mạc Chiến dịch sẽ được diễn ra vào sáng ngày 09/12/2017 tại 23 Ngô Quyền, Hà Nội. Tại buổi lễ, đại diện các lãnh đạo Bộ, ngành, doanh nghiệp, các nghệ sĩ cùng hàng trăm sinh viên sẽ cùng chung tay ký kết vì an toàn thực phẩm.

THAM GIA KÝ TÊN