6 thủ tục mới về y tế sẽ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

6 thủ tục mới về y tế sẽ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan cho biết, kể từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 6 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế sẽ được triển khai thí điểm kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Tổng cục Hải quan cho biết, kể từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 6 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế sẽ được triển khai thí điểm kết nối với NSW.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế nêu trên cho cán bộ hải quan.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Từ 1/1/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo NSW.

6 thủ tục hành chính mới về y tế tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 6 thủ tục hành chính về y tế được triển khai trên NSW theo chỉ đạo của Chính phủ

Tổng cục Hải quan cho biết, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có 2 thủ tục hành chính được triển khai gồm:

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Về lĩnh vực môi trường y tế, có 4 thủ tục hành chính về cấp giấy phép được triển khai, gồm: nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu;

Nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ;

Nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng;

Nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp./.