Những Sở Công Thương đầu tiên treo banner hưởng ứng Chương trình

Những Sở Công Thương đầu tiên treo banner hưởng ứng Chương trình

Sở Công Thương các tỉnh, thành Hà Nội, Bắc Giang, Gia Lai... là địa bàn đầu tiên treo banner trên website hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm”.

Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương, do Tạp chí Công Thương tổ chức, với một loạt sự kiện khởi động trong tháng 10, tháng 11.

Chủ đề của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 sẽ là “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”, kêu gọi mỗi cá nhân tự hành động vì an toàn thực phẩm, từ đó hình thành cả cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm.

Điểm nhấn trong Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 của Bộ Công Thương là triển khai hàng triệu sticker, poster tuyên truyền thông điệp “Hành động vì an toàn thực phẩm” sẽ được thực hiện in ấn và lan tỏa rộng rãi đến từng hộ gia đình, quầy hàng tại các chợ truyền thống, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm,…

Các sticker, poster này bao gồm logo, khẩu hiệu tuyên truyền về cách thức hành động an toàn thực phẩm phù hợp với từng đối tượng người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, tạo hiệu ứng lan tỏa thông điệp, thúc đẩy hành động cụ thể trong thực hiện an toàn thực phẩm.

Thông qua việc phối hợp với các địa phương, tổ chức đoàn thể, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp,… Chương trình sẽ tuyên truyền, vận động và tạo cam kết “hành động vì an toàn thực phẩm” tại nhiều hộ gia đình, chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại,… cũng như cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức hưởng ứng thông điệp và có nhiều hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm sẽ được gắn sticker, poster chứng nhận cam kết chung tay xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm. 

Để hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm” đến nhiều triệu người dân trên cả nước. Hiện nay, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Gia Lai đã treo banner hưởng ứng Chương trình.

treo banner hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực phẩm

Website của Sở Công Thương Bắc Giang treo banner hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019

 hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực phẩm

Website của Sở Công Thương Hà Nội treo banner hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019

hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực phẩm

Website của Sở Công Thương Gia Lai treo banner hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019

 

Bài cũ hơn