Xử phạt nhiều bếp ăn tập thể không đạt ATVSTP

Xử phạt nhiều bếp ăn tập thể không đạt ATVSTP

Công tác thanh kiểm tra các bếp ăn tập thể và căng tin trường học từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Nội được triển khai khá tích cực. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn có những bếp ăn chưa đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

bếp ăn tập thể

Theo thống kê của Chi cục An toàn thực phẩm, toàn thành phố Hà Nội có 4534 bếp ăn tập thể và căng tin trường học, trong đó khối mầm non có 3.732 bếp ăn tập thể (2.884 bếp ăn của trường tư thục và 848 bếp ăn của trường công lập); tiểu học có 535 (510 bếp ăn và 25 căng tin); trung học cơ sở có 200 bếp ăn tập thể (124 bếp ăn và 76 căng tin); trung học phổ thông 67 (23 bếp ăn và 44 căng tin).

Số trường học tự nấu ăn là 4.024; số trường liên kết ký hợp đồng nhà thầu kinh doanh dịch vụ ăn uống là 415 (bao gồm 263 nhà thầu có địa điểm đăng ký kinh doanh tại trường, 152 nhà thầu không có địa điểm đăng ký kinh doanh tại trường). 95 trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn.

Tất cả các trường có bếp ăn tập thể đều ký kết hợp đồng thực phẩm với nhà cung ứng đảm bảo tính pháp lý. 89% trường học có Ban chỉ đạo, tổ tự giám sát bếp ăn tập thể trường học và kiểm soát sữa học đường; 93% trường xây dựng và triển khai đầy đủ kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể và kiểm soát sữa học đường.

Ban giám hiệu các trường đã làm tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên và đột xuất hoạt động của bếp ăn tập thể. Huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh trong công tác giám sát giao nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn tại bếp ăn.

Công tác thanh kiểm tra những bếp ăn này được thực hiện từ thành phố đến cơ sở. Tổng số lượt cơ sở được kiểm tra, giám sát từ đầu năm 2019 đến nay là 9068, trong đó có 16 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền 86,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra, giám sát cũng cho thấy, 91% nhà trường đã cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm, công khai nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; 90% bếp ăn có hồ sơ pháp lý; 82% bếp ăn có đủ sổ sách theo dõi việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến tại bếp ăn tập thể.

Bài cũ hơn