Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh truyền tải thông điệp "Hành động vì an toàn thực phẩm" tới đông đảo khán giả
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh truyền tải thông điệp "Hành động vì an toàn thực phẩm" tới đông đảo khán giả