Ông Hồ Quang Lợi, đứng trên bục phát biểu dưới dàn mưa của thiên nhiên
Ông Hồ Quang Lợi, đứng trên bục phát biểu dưới dàn mưa của thiên nhiên