Tình nguyện viên gửi tặng Sticker "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm" tới người dân
Tình nguyện viên gửi tặng Sticker "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm" tới người dân