Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong những năm qua là điểm sáng trong công tác truyền thông về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong những năm qua là điểm sáng trong công tác truyền thông về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương