[TVC] HABECO - Sức bật Việt Nam

Mô tả

Bia Hà Nội - Đơn vị đồng hành cùng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019. “Sức bật Việt Nam” là thông điệp mới của Habeco muốn truyền tải nhằm tôn vinh tầm nhìn, sứ mệnh và mong muốn sẽ gắn liền sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của Hà Nội đương đại, đại diện cho những nỗ lực không ngừng vươn tầm của Việt Nam.